Wyjątkowo krótkie fragmenty Niemieckiej Kroniki Filmowej z lat 30 XX w., ale zdjęcia były robione w końcu lat 20. XX w.

 

Pierwszy filmik ukazuje Iławę i żaglówki na jeziorze Jeziorak.

Drugi filmik pokazuje Ostródę i Jezioro Drwęckie z platformy widokowej na Wieży Bismarcka.

Widoczny płynący stateczek "Seerose", a następnie cumujący "Konrad" - oba z ostródzkiej flotylli Adolfa Tetzlaffa.

 

Właściwy obraz rozpoczyna się w minucie 10:20:29 oraz 10:20:51.   

Filmik ukazujący zasadę działania pochylni Oleśnica na Kanale Elbląskim.

 

Jedna z trzech makiet wykonanych w 2009 r. przez urząd marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego dla trzech powiatów nadkanałowych.

 

Uwaga: jeśli film nie otworzy się automatycznie - wybrać

Obejrzyj w YouTube

 

Krótka (0:48) animacja, ukazująca pracę pochylni Buczyniec na Kanale Elbląskim.

 

Filmik wykonano na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

 

IDEA DZIAŁANIA POCHYLNI KANAŁOWEJ

Śluza Miłomłyn - miejsce rozpoczęcia budowy kanału w październiku 1844 r. oraz początek liczenia kilometrażu kanałowego (km 0,00) w trzech kierunkach - do Ostródy, do Iławy i do Elbląga.

 

Jedna z inscenizacji plenerowych rozpoczęcia budowy - zgodnie z przekazem historycznym.

 

Film zrealizowany na zlecenie Gminy Miłomłyn.

 

Pomnik budowniczego kanału Georga Jacoba Steenke - na szczycie pochylni Buczyniec.

 

Inscenizacja plenerowa odsłonięcia obelisku w 150. rocznicę tego wydarzenia - w dniu 15 lipca 2022 r.

 

Film zrealizowany przez Urząd Miejski w Pasłęku.

 

Około 2-minutowy film z 1932 r. - ukazujący pokonywanie pochylni Oleśnica i Buczyniec przez parowiec "Steenke" i barki oberlandzkie.

 

Film pochodzi z Brytyjskiej Kroniki Filmowej firmy Pathé News, a zdjęcia  zostały zrealizowane przez francuską wytwórnię GAUMONT GRAPHIC - zapewne wcześniej, w tym samym dniu jw.

 

Podtytuł: "To jest zagadka kanału pomiędzy Ostródą i Bałtykiem".  

Ok. 1-minutowy film z 1930 r. - ukazujący pokonywanie pochylni Oleśnica i Buczyniec przez statek pasażerski "Herta" oraz urokliwy rejs Kanałem Duckim.

 

Obraz zatytułowano: "Statkami poprzez góry i jeziora".

 

Właściwy obraz rozpoczyna się w minucie 10:29:02.   

KANAŁ ELBLĄSKI

Krótki (0:51) film z ok. 1928/29 r. - ukazujący pokonywanie pochylni Oleśnica przez parowiec "Steenke" i statek pasażerski.

 

Film jest częścią Francuskiej Kroniki Filmowej i został zrealizowany przez francuską wytwórnię GAUMONT GRAPHIC - zapewne w tym samym dniu jw.

 

Właściwy obraz rozpoczyna się w minucie 5:02. "Podtytuł: Ostróda - Prusy Wschodnie. Łódź podróżuje po suchym lądzie".  

Krótki (1:04), ale wyjątkowy film archiwalny z ok. 1928/29 r. - ukazujący pokonywanie trzech pochylni (Oleśnica, Kąty, Buczyniec) przez parowiec "Steenke".

 

Po drodze parowiec mija na wózkach statek pasażerski oraz barkę oberlandzką. Część ujęć zmontowano w odwrotnej kolejności - "Steenke" porusza się w górę pochylni rufą...

 

Film został zrealizowany przez francuską wytwórnię GAUMONT GRAPHIC.  

Archiwalny film z 1951 r. dokumentujący rejs wycieczkowy z Ostródy do Elbląga, przez śluzę Miłomłyn i odcinek pochylniowy do jeziora Druzno.

 

Statek JORDAN to przemianowany KONRAD - z poprzedniego filmu.

 

Ciekawostką jest nieistniejący obecnie jeden z poziomo zwodzonych mostków kanałowych.

Film japoński, informujący o budowie pod koniec XIX wieku Lake Biwa Canal, pod Kioto. Kanał posiadał tunele, śluzy i pochylnię KEAGE, częściowo wzorowaną na pochylniach na amerykańskim Morris Canal.

Budowla funkcjonowała od listopada 1891 r. do listopada 1848 r., posiadała napęd silnika elektrycznego i pokonywała 36 m różnicy poziomu wód.

Od 21:12 archiwalny film dokumentujący podróż łodzią na wózku pochylni.

Filmik prezentujący model angielskiej pochylni kesonowej FOXTON, wybudowanej na odnodze Grand Union Canal przy Leicester.

 

Budowlę oddano do użytku w lipcu 1900 r. i pozwalała ona na niwelowanie 22,9 m różnicy poziomu wód. Konstrukcję napędzał silnik parowy.

Została zamknięta w 1911 r. oraz ostatecznie rozebrana w 1926 r.

Film przedstawiający zasadę działania podnośni przy GOUPITAN HYDROPOWER STATION pomiędzy rzekami Wujiang i Jangcy w południowo-zachodnich Chinach, w prowincji Guizhou.

 

Najwyższa tego typu budowla na świecie, niwelująca łącznie 199 m różnicy poziomów wód po jednej stronie stanowiska szczytowego.

Konstrukcja składa się z trzech kolejnych podnośni, z który największa niweluje 127 m różnicy poziomów. 

Została uruchomiona w czerwcu 2021 r. i służy transportowi statków do 500 t wyporności.

 

 

 

Film przedstawiający funkcjonowanie podnośni przy ZAPORZE TRZECH PRZEŁOMÓW na rzece Jangcy w centralnych Chinach, w prowincji Hubei.

 

Do niedawna najwyższa tego typu konstrukcja na świecie, niwelująca 113 m różnicy poziomów wód.

Została uruchomiona w lipcu 2016 r. i służy transportowi statków do 3.000 t wyporności.

 

 

 

Film nagrany dronem, ukazujący pozostałości angielskiej pochylni HAY przy końcu Shropshire Canal, nad rzeką Severn. 

 

Budowla z napędem silnika parowego  funkcjonowała w latach 1793-1894.  Obsługiwała łodzie z węglem o ładowności 5 ton i pozwalała niwelować 63 m różnicy poziomu wód.

Od 1986 r. stanowi oficjalnie element IRONBRIDGE GORGE (Wąwóz Żeliwnego Mostu) - obiektu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

Film przedstawiający nieudany eksperymant w postaci pochylni FONSERANES WATER SLOPE na francuskim Canal du Midi.

 

Budowla nawiązywała w zamyśle do pochylni MONTENECH.

Została oddana do użytku w maju 1984 r. i pozwalała niwelować 13,60 m różnicy poziomu wód.

Z powodów ciągłych problemów technicznych konstrukcję porzucono w kwietniu 2001 r. 

 

Film ukazuje zasadę działania podnośni dla statków, tzw. śluzy windowej.

Podnośnia ANDERTON Boat Lift znajduje się między rzeką WEAVER oraz TRENT and MERSEY CANAL w północno-zachodniej Anglii.

 

Budowla została wzniesiona w 1875 r. i pozwala pokonać 15,2 m różnicy poziomu wód.

Po renowacji, została oddana ponownie do użytku w marcu 2002 r.

 

Filmik z 2019 r. dokumentującu spływ kajakarzy kanadyjskim kanałem TRENT-SEVERN WATERWAY w prowincji Ontario.

 

Zadanie do wykonania:

- policzenie kajaków i kajakarzy na podnośni PETERBOROUGH Lift Lock...

 

Film przedstawający zasadę działania  belgijskiej pochylni kesonowej RONQUIERES na Kanale Bruksela-Charleroi w Walonii.

 

Budowla została oddana do użytku w kwietniu 1968 r. i pozwala niwelować 67,73 m różnicy poziomu wód.

 

 

Film przedstawiający ideę działania francuskiej pochylni  MONTECH WATER SLOPE na Canal de Garonne.

 

Budowla została oddana do użytku w lipcu 1974 r. i pozwala niwelować 13,30 m różnicy poziomu wód.

Niezwykła jest zasada działania, tj. napęd w postaci bocznych ciężarówek (lokomotyw) pchających żęlazną zastawę (bramę) z wodą. 

Cechuje się awaryjnością.

Film ukazujący funkcjonowanie podnośni STREPHY-THIEU  na belgijskim CANAL du CENTRE.

 

Budowlę oddano do użytku w 2002 r. i pozwala niwelować 73,15 m różnicy poziomów wód. 

Jest to najwyższa tego typu konstrukcja w Europie.

 

Film ukazujący działanie maszynerii francuskiej pochylni kesonowej SAINT-LOUIS-ARZVILLER na Kanale Marna-Ren.

 

Budowla została oddana do użytku w 1969 r. i pozwala niwelować 44,55 m różnicy poziomu wód.

Zasada działania podobna do angielskiej pochylni FOXTON z 1900 r. 

 

 

Film ukazujący wyjątkowość amerykańskiej drogi wodno-lądowej  ALLEGHENY PORTAGE RAILROAD w stanie Pensylwania, wybudowanej w początkach lat 30. XIX wieku.

 

Była to udana próba łączenia transportu wodnego i kolejowego, z wykorzystaniem pochylni.  

Kanał i jego pochylnie wizytował w 1850 r. pruski inżynier G.J. Steenke.

Animacja będąca próbą rekonstrukcji zasady działania greckiej, starożynej pochylni (drogi) dla statków - DIOLKOS.

 

Była to brukowana kamieniem wapiennym droga z wyżłobionym torowiskiem, idąca w poprzek Przesmyku Korynckiego, o długości 6-8 km i funkcjonująca od ok. 600 r. p.n.e do ok. 50 r. n.e. 

Budowla miała znaczenie handlowe oraz militarne.

 

KANAŁ ELBLĄSKO-OBERLANDZKI

Film o rosyjskiej (poradzieckiej) pochylni kesonowej przy elektrowni wodnej KRASNOJARSK, na syberyjskiej rzece Jenisej.

 

Uważana za największą tego typu pochylnię na świecie.

Została oddana do użytku w 1982 r. i pokonuje 104 m różnicy poziomu wód, przewożąc statki do 1.500 t wyporności.

Film poświęcony 4 podnośniom na belgijskim CANAL du CENTRE, wpisanym w 1998 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Zawiera animację, ukazującą działanie budowli: Nr 1 (Houdeng-Geognies, różnica poziomów 15,40 m) z 1888 r. oraz nr 2-4 (Houdeng-Aimeries, Strepy-Bracquegnies i Thieu, każda o różnicy 16,93 m) z 1917 r.  

Wszystkie zostały zastąpione przez podnośnię Strepy-Thieu z 2002 r.

 

Film ukazuje zasadę działania kanadyjskiej podnośni dla statków  PETERBOROUGH Lift Lock, znajdującej się na kanale TRENT-SEVERN WATERWAY w prowincji Ontario.

 

Budowla została wzniesiona w 1904 r. i pokonuje 20 m różnicy poziomu wód.

Druga podnośnia na tym kanale to KIRKFIELD Lift Lock z 1907 r. i pokonująca 14,9 m.

 

Film ukazujący zasadę działania szkockiej podnośni FALKIRK WHEEL (koło, diabelski młyn z Falkirk).

 

Podnośnia znajduje się pomiędzy kanałami Forth and Clyde Kanal oraz Union Canal. Jest to jedyna taka obrotowa konstrukcja ma świecie.

Została oddana do użytku w maju 2002 r. i pokonuje 24 m różnicy poziomu wód.

 

Film dokumentujący budowę nowej podnośni NIEDERFINOW (Schiffshebewerk Niederfinow Nord).

 

Konstrukcja została wzniesiona obok dotychczasowej podnośni, a więc na Kanale Odra-Hawela.

Kamień węgielny pod budowę położono w marcu 2009 r. Ma również do pokonania 36 m różnicy poziomu wód.

 

Film z 2014 r. zrealizowany przez TVP Szczecin.

Ukazuje zasadę działania podnośni dla statków, tzw. śluzy windowej.

 

Niemiecka podnośnia NIEDERFINOW (Schiffshebewerk Niederfinow) znajduje się na Kanale Odra-Hawela, tuż przy Odrze i granicy polsko-niemieckiej.

Budowla została wzniesiona w latach 1927-1934 i pokonuje 36 m różnicy poziomu wód.

 

KANAŁY Z PODNOŚNIAMI

WYJĄTKOWE MIEJSCA NA SZLAKU

W tej kategorii:

1) idea działania pochylni kanałowej,

2) filmy o kanałach z pochylniami,

3) filmy archiwalne o Kanale Elbląsko-Oberlandzkim,

4) filmy współczesne o Kanale Elbląskim,

5) filmy o kanałach z podnośniami,

6) filmy o wyjątkowych miejscach na szlaku kanałowym.

 

KANAŁY Z POCHYLNIAMI

Wizualizacja prawdopodobnego zasięgu i wyglądu wikińskiej osady handlowej TRUSO - obecnie Janów Pomorski pod Elblągiem, nad jeziorem Druzno.  

 

Animacja wykonana z inicjatywy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. 

 

 

Film powstały na zlecenie RZGW w Gdańsku na przełomie 2014 i 2015 r. z okazji realizowanej w latach 2012-2015 Rewitalizacji Kanału Elbląskiego.

 

Przedstawia genezę powstania Kanału Oberlandzkiego oraz zasadę działania jego urządzeń i budowli.  

Film jest odtwarzany w IZBIE HISTORII KANAŁU ELBLĄSKIEGO na pochylni Buczyniec. 

Materiał zawiera kilka nieścisłości historycznych i geograficznych.

 

Film wspomnieniowy z 1955 r. z wykorzystaniem materiałów archiwalnych z okresu międzywojennego.

 

Początkowo ukazanie starego miasta i nabrzeża rzeki Elbląg.

 

Od 5:34 rejs stateczkiem FORELLE od Elbląga, przez j. Druzno i kanał, w tym na wózkach kolejnych pochylni.

Spojrzenie na oberlandzkie chaty i zagrody.

Archiwalny film z lat 30. XX wieku dokumentujący rejs młodzieży statkiem KONRAD (za sterem Adolf Tetzlaff) - z Ostródy do odcinka pochylniowego.

 

Sielankowe obrazy oberlandzkich pól, lasów i jezior okolic Ostródy.

Ukazana zasada działania śluz oraz maszynerii pochylni.

Młodzi turyści już wówczas podróżowali statkiem z rowerami.

 

 

Archiwalny film z lat 30. XX wieku dokumentujący transport ładunku drewna barką oberlandzką z jeziora Szeląg Wielki, przez Ostródę do Elbląga.

 

Wielopokoleniowa rodzina żyjąca na kanale. Przykład tradycyjnego napędu łodzi - siła ludzkich mięśni, wspomagana żaglami. 

 

 

Archiwalny, dwuczęściowy film z lat 30. XX wieku dokumentujący całodzienny rejs pasażerski statku HERTA z Elbląga do Ostródy oraz Kanałem Duckim do Tardy.

 

Liczne sceny rodzajowe ukazujące życie na kanale i w jego otoczeniu.

Koniec rejsu: w Ostródzie - "Perle Oberlandu"

 

Właściwy obraz rozpoczyna się w minucie 7:40 oraz 16:02.

Film JAK STATKI PRZEPŁYNĘŁY NAD JEZIOREM? - zrealizowany na zamówienie Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD.

 

Zawiera animację na temat budowy grobli i ziemnego akweduktu ponad Jeziorem Karnickim.   

 

 

 

Film TEJEMNICE KANAŁU ELBLĄSKIEGO, część 3 - zrealizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego NAVICULA.

 

Odcinek zawiera informacje na temat budowli hydrotechnicznych: jazów, śluz, grobli i wrót bezpieczeństwa.   

 

 

 

Film TEJEMNICE KANAŁU ELBLĄSKIEGO, część 2 - zrealizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego NAVICULA.

 

Odcinek zawiera informacje na temat napędu i zasady działania pochylni kanałowej G.J. Steenke, w tym dodatkowej pary szyn. 

 

 

 

Film TEJEMNICE KANAŁU ELBLĄSKIEGO, część 1 - zrealizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego NAVICULA.

 

Odcinek zawiera informacje ogólne na temat dawnego Kanału Oberlandzkiego i jego twórcy - Georga Jacoba Steenke. 

 

 

 

Prezentacja multimedialna wraz z animacją ukazująca zasadę działania pochylni kanałowej 9 West PORT WARREN na amerykańskim MORRIS CANAL w stanie New Jersey.

 

Na kanale tym funkcjonowały 23 pochylnie, które jesienią 1850 r. wizytował pruski inżynier G.J. Steenke.

Pochylnia 9 West była największa i pokonywała 30,5 m różnicy poziomów wód. 

Dłuższa wersja filmu ukazującego działanie pochylni kanałowej BIG CHUTE na kanadyjskim kanale TRENT-SEVERN WATERWAY w prowincji Ontario. 

 

Film ukazujący działanie pochylni kanałowej BIG CHUTE na kanadyjskim kanale TRENT-SEVERN WATERWAY w prowincji Ontario.

 

Jest to współcześnie jedyna tego typu działająca pochylnia w Ameryce Północnej. Konstrukcja pochodzi z 1978 r. i zastąpiła poprzedniczki z 1917 r. i 1923 r. Pokonuje 18 m różnicy poziomu wód.

 

Animacja ukazująca zasadę działania śluzy kanałowej na kanadyjskim SHUBENACADIE CANAL w Nowej Szkocji, a więc i śluzy komorowej jako takiej.

Animacja ukazująca zasadę działania maszynowni z turbiną wodną na pochylni kanałowej w DARTMOUTH na kanadyjskim SHUBENACADIE CANAL w Nowej Szkocji.

 

 

Animacja ukazująca zasadę działania pochylni kanałowej w DARTMOUTH na kanadyjskim SHUBENACADIE CANAL w Nowej Szkocji.

 

Na tym kanale, w latach 60. XIX wieku funkcjonowały dwie pochylnie (Dartmouth i Portobello), wzorowane na amerykańskich pochylniach z Morris Canal. 

Filmy i animacje o kanałach i budowlach hydrotechnicznych

Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego