Książki i wydawnictwa o kanałach i żegludze śródlądowej

Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego
01 kwietnia 2024
    Data 1 kwietnia zobowiązuje. Skoro zaś na tej stronie Kanał Elbląski był już opisywany według źródeł niemieckich, austriackich, francuskich, anglosaskich czy nawet norweskich (!) - najwyższa pora na opis po czesku...      Nie bez przyczyny jest choćby to, że w języku czeskim kwiecień - to duben, a dopiero maj – to květen. Z kolei Prima Aprilis
22 grudnia 2023
    Niech oto będzie wolno polecić Państwu krakowskie wydawnictwo „Renowacje i Zabytki”, a konkretnie grudniowy kwartalnik Nr 4(88)/2023. Zrzut ekranowy ze strony internetowej Renowacje i Zabytki (źródło: www.renowacjeizabytki.pl)      Jak pisze wydawca na swojej stronie internetowej:     „Pismo Renowacje i Zabytki kierowane jest do szerokiej grupy odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem: architektów, urbanistów, inżynierów, materiałoznawców, projektantów i konserwatorów. Pragniemy
23 lipca 2023
Studium kolejnego "przypadku" Czy wiesz, że?: Wyspa Wielka Żuława na jeziorze Jeziorak w Ostródzie (!) od października do kwietnia pozostaje bezludna, gdyż nie zbudowano prowadzącego na nią mostu, a zimą transport miał się odbywać po lodzie...      Między innymi taką, a także szereg innych „ciekawostek” na temat Kanału Elbląskiego odnajdziemy na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury,
22 marca 2023
    Dzień 20 marca 1978 r. zapisał się w annałach nie tylko polskiego, ale przede wszystkim światowego żeglarstwa. Wtedy to właśnie polska żeglarka Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, jako pierwsza kobieta na świecie, zakończyła samotny, wokółziemski rejs na jachcie „Mazurek”. Stało się to w pobliżu Wysp Zielonego Przylądka, po 2 latach samotnego żeglowania po morzach i oceanach. Żaglowiec „Dar
01 kwietnia 2022
     Niniejszy artykuł (w nawiązaniu do powyższego tytułu) zostaje opublikowany w dniu 1 kwietnia, a więc w prima aprilis. Jednak nie sam tekst ma wprowadzać czytelnika w błąd i czynić żarty, co raczej z założenia „nieprawdziwe” są obiekty prowadzonych niżej rozważań. Pozdrowienia z restauracji Fritza Regelina z berlińskiego Treptow nad Szprewą - pocztówka w 1905 r.
16 stycznia 2022
    Niedawno ukazało się wydawnictwo pt. „Kanał Elbląski. Cud hydrotechniki”, sygnowane przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Co do zasady, należy cieszyć się, że przybywa kolejnych opracowań, że rośnie nie tylko nasz potencjał wiedzy o tej unikatowej drodze wodnej, ale też możliwości jej promocji i popularyzacji. Jednak czy zawsze?...    Niniejszą, krótką analizę
14 grudnia 2021
     W 2001 r. ukazała się książka pod redakcją Stanisława Januszewskiego pt. „Kanał Ostródzko-Elbląski”. Okładka pierwszego wydania książki pod red. Stanisława Januszewskiego (źródło: archiwum autora)     Wydawnictwo to było ze wszech miar (a przecież nadal wciąż jest!) wyjątkowe. Z powodu braku faktycznej monografii kanałowej i poważniejszych merytorycznie opracowań - zwłaszcza w języku polskim – książka ta wypełniła
21 sierpnia 2021
Opis książki i rozdziału:      Książka TECHNIKA W DZIEJACH CYWILIZACJI. Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI - Tom 16 została wydana w 2020 r. To kolejna pozycja wydawnicza Fundacji Otwartego Muzeum Techniki pod redakcją profesora Stanisława Januszewskiego.    Książka została podzielona na 3 tematyczne części, z których pierwsza to „Historia przemysłu”, a w niej zamieszczono m.in. artykuł Ryszarda Kowalskiego:
21 sierpnia 2021
Opis książki i rozdziału:     Książka została podzielona na 3 tematyczne Części, z których pierwsza to „Historia techniki”, a w niej zamieszczono m.in. artykuły o „Kanale Ogińskiego”, o „Morris Canal” oraz o „Kanale Dobrzyckim” (autorstwa Kazimierza Skrodzkiego).       Rozdział dotyczący "THE MORRIS CANAL” opisuje amerykański pierwowzór Kanału Elbląskiego. To de facto pierwsza, jeszcze póki co skrócona i
18 sierpnia 2021
Opis Rozdziału 5.   Część piąta książki – KANAŁY DZIEDZICTWA MATERIALNEGO – opisuje dwie drogi wodne (pruską i niemiecką): „Kanał Elbląski” oraz „Kanał Gliwicki” w kontekście wyjątkowości sztuki hydrotechnicznej i odziedziczonych zabytków.     W przypadku Kanału Elbląskiego czytelnik zapozna się m.in. z inżynieryjnymi opisami budowli i drogi wodnej z czasów uruchomienia kanału, narodzinami turystyki na tym unikalnym