19 marca 2023
(część 1/2)       Rok 2023 jest rokiem jubileuszowym, albowiem obchodzimy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.    Niech będzie to zatem okazją do opowiedzenia o początkach żeglugi parowej i pierwszym elbląskim parowcu, albowiem wszystko niegdyś zaczęło się od statku o nazwie COPERNICUS.     Fantastycznym (dosłownie oraz w przenośni) początkiem opowieści niech będzie artykuł zatytułowany
29 stycznia 2023
Niniejszy tekst, będąc samoistnym opracowaniem,  jest jednocześnie integralnym uzupełnieniem artykułu „Barka oberlandzka – refleksje i informacje”     Niejako kontynuując temat barki oberlandzkiej, warto poruszyć kwestie dawnego pływania po szlaku kanałowym – pod kątem źródła napędu łodzi towarowych. Wszak tam, gdzie było to uzasadnione i technicznie wykonalne, tworzono ścieżki holownicze oraz stanowiono
15 stycznia 2023
    Nie odkryjemy żadnej Ameryki, jeśli powiemy, że po oberlandzkich i elbląskich wodach – jeszcze przed wybudowaniem Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego – pływały nie tylko tratwy, a więc że nie wyłącznie było spławiane drewno. Pływały rzecz jasna, po spławnych rzekach i jeziorach, łodzie i czółna rybackie, ale też łodzie i barki towarowe. Rzeka
19 września 2022
    Przekop (kanał żeglowny) dzieli nie tylko samą Mierzeję Wiślaną, ale dzieli też Polaków. Dla jednych to przykład „wyrzucania pieniędzy w błoto” i nieracjonalnego gospodarowania, megalomania i kosztowna próba urzeczywistniania „snów o potędze”, dla drugich historyczna i niepodległościowa konieczność, dowodząca siły państwa i jego rozwoju - w kontrze do wiadomego geo-politycznie
10 września 2022
     Kanał Dobrzycki (niem. Weinsdorfer Kanal), będący elementem składowym systemu wodnego Kanału Elbląskiego, wybudowano za czasów i za przyzwoleniem władz zakonnych w latach 1331-1334, a więc jeszcze w średniowieczu. Jest on zatem najstarszym czynnym kanałem żeglownym w Polsce!     Tak brzmi aktualnie obowiązująca wersja historii, tak też zostało stwierdzone m.in. w „kalendarium
03 września 2022
     Największym bogactwem naturalnym północno-wschodniej Polski są lasy. Drzewostan zaczął pokrywać ten teren w okresie preborealnym, po ustąpieniu lodowca, około 8.000 lat p.n.e. Jego cofaniu towarzyszyło powstanie bogatej sieci wodnej. Tereny, na których obecnie znajduje się system wodny Kanału Elbląskiego, we wczesnym średniowieczy zarastała puszcza kolonizowana przez osiadłych tutaj Prusów w
27 sierpnia 2022
    Z oczywistych względów miasto Miłomłyn stało się (albowiem musiało się stać) ważnym miejscem na szlaku Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego. Otóż na górnym stanowisku śluzy Miłomłyn krzyżują się drogi wodne (odcinki kanałowe), rozchodzące się w trzech kierunkach: do Ostródy, Iławy i Zalewa oraz do Elbląga. Od tego miejsca (0,00 km) kilometraż kanałowy liczony
05 grudnia 2021
    Był to pierwszy z serii statek typu SPJK, czyli Statek Pasażerski Jeziorowo-Kanałowy przeznaczony na unikatową trasę, czyli Kanał Elbląski z jego pochylniami. Statek KORMORAN wpływający na wózek pochylni Kąty (autor: W. Koykos)      Statek został zbudowany w Krakowie, w tamtejszej Krakowskiej Stoczni Rzecznej w 1965 r. Nazwany został KORMORAN, a do
10 października 2021
   Póki co, nie jest wiele wiadome na temat tego statku. Swego czasu, po drugiej wojnie światowej, mógł stacjonować w Ostródzie, a być zarejestrowanym w Giżycku.      Statek został zbudowany w 1930 r. w Państwowych Zakładach Inżynierii (PZInż) – Stocznia w Modlinie, jako „badawczy statek rybacki”. Statek „Benedykt Dybowski” na Wiśle w
17 września 2021
    Był to kolejny, czwarty z serii statek pasażerki typu SPJK, czyli Statek Pasażerski Jeziorowo-Kanałowy, specjalnie zaprojektowany i przeznaczony na unikatową trasę, czyli Kanał Elbląski z jego pochylniami. Archiwalna pocztówka - BIRKUT na przystani w Elblągu, w barwach Żeglugi Gdańskiej (źródło: archiwum autora)      Statek zbudowany został w Krakowie, w tamtejszej Krakowskiej

Statki kanałowe i żegluga jeziorowo-kanałowa

Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego