Oberland i Mazury Zachodnie: Kanał Elbląsko-Oberlandzki

14 lipca 2024
   Tak zatytułowany film pochodzi z 1982 r. Choć kolorowy – to jest jakże wyjątkowym dokumentem archiwalnym, stworzonym przez Oddział Telewizji Polskiej w Gdańsku.      To wyjątkowa perełka dla miłośników wspomnień i czasów tzw. Polski Ludowej. Link do emisji filmu: https://tiny.pl/dlljg       Tytuł nawiązuje, zapewne bezwiednie, do przedwojennych haseł reklamowych i „pływaniu po
23 czerwca 2024
     W „Kronice Miasta Miłomłyn 1800-1922” (Chronik der Stadt Liebemühl 1800-1922, Osterode am Harz 1979) odnotowano następujące wydarzenie, pod koniec roku 1849:      Die Schleusen bei Sonnenhoff u. Grünort wurden gebaut; czyli ni mniej, ni więcej: Zostały zbudowane śluzy przy Sonnenhof i Grünort. Miłomłyn na przełomie XVIII i XIX w. oraz na
04 czerwca 2024
     Kontynuując temat obiektów i rzeczy niegdyś występujących na Kanale Elbląsko-Oberlandzkim, a których raczej nie dostrzeżemy już na Kanale Elbląskim, zajmijmy się kolejnymi elementami składowymi dawnego wózka – a mianowicie „wózkowymi znakami nawigacyjnymi”. Wózek na stanowisku górnym pochylni Kąty w 2009 r. (autor: C. Wawrzyński) Niemiecki wózek. Polski wynalazek      Swego czasu,
18 maja 2024
     Kontynuując temat obiektów i rzeczy niegdyś występujących na Kanale Elbląsko-Oberlandzkim, a których raczej nie odnotujemy już na Kanale Elbląskim, zajmijmy się kolejnym wyróżnikiem dawnego wózka – a mianowicie „wózkową sygnalizacją dźwiękową”. Wózki z dzwonami na pochylniach Buczyniec i Kąty. Lata 30. XX w. (źródło: www.bildarchiv-ostpreussen.de) Obowiązek powiadamiania      Śluzowego oraz operatora
05 maja 2024
  Wstęp odredakcyjny     We wrześniu 2021 r. został opublikowany na tej stronie artykuł ostródzianina Ryszarda Kowalskiego pt. „Berliński Architekt – Johann Friedrich August Severin”.     Trudno jednoznacznie ocenić, jaki wpływ miał Johann F.A. Severin na ostateczny kształt Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego, zwanego dziś Kanałem Elbląskim. Sądzić należy, że nie był to wpływ bezpośredni, ale
14 kwietnia 2024
    Kontynuując temat obiektów i rzeczy niegdyś występujących na Kanale Elbląsko-Oberlandzkim, a których raczej nie dostrzeżemy już na Kanale Elbląskim, zajmijmy się kolejnym elementem składowym dawnego wózka – a mianowicie urządzeniem do podwieszania i przewożenia dodatkowych łódek manewrowych. Łodzie manewrowe podwieszone na kratownicy wózków – pochylnia Buczyniec na fotografii z 1862
23 marca 2024
     Kontynuując temat obiektów i urządzeń niegdyś występujących na Kanale Elbląsko-Oberlandzkim, a których nie ujrzymy już na Kanale Elbląskim (czyli po mostach ruchomych), zajmijmy się częściami składowymi urządzenia najbardziej chyba charakterystycznego dla funkcjonowania inżynierii kanałowej – a mianowicie budową wózka. W kilku kolejnych artykułach zostaną omówione jego wybrane elementy. Najstarsze znane
25 lutego 2024
    Kontynuując temat obiektów i urządzeń niegdyś występujących na Kanale Elbląsko-Oberlandzkim, a których nie ujrzymy już na Kanale Elbląskim – czyli po mostach obrotowych, zajmijmy się tematem mostów również ruchomych - ale suwanych. Mosty ruchome według profesora     Przypomnijmy, że według prof. Stanisława Januszewskiego (Kanał Elbląski, Wrocław 2021, s. 173 i 181-183):
11 lutego 2024
    Pod takim tytułem: Kanałowe „było i minęło...” zostaną sukcesywnie ukazywane i opisywane obiekty oraz urządzenia Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego, które były przez wiele lat dla niego normą lub charakterystycznym elementem – a których współcześnie w ogóle, bądź w najlepszym przypadku w pierwotnej formie, już się nie uświadczy.      Zacznijmy od mostów, a konkretnie
28 stycznia 2024
     Przyjęło się, że pod koniec grudnia każdego roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje rozporządzenie "w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych" (na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).       Najnowsze rozporządzenie z dnia

Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego