Oberland i Mazury Zachodnie: Kanał Elbląsko-Oberlandzki

14 maja 2023
    Dopiero co (2 tygodnie temu, przełom kwietnia i maja 2023 r.) Kazimierz Skrodzki z Jerzwałdu opublikował na swojej stronie "kanałowej" archiwalne, XIX-wieczne rysunki, związane z żeglugą kanałową i funkcjonowaniem pochylni Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego, a odnalezione na stronach Archiwum Narodowego Norwegii (!).     Sprawa jest w ogóle mało znana, gdyż Norwegowie udostępnili te
16 kwietnia 2023
Tekst na Święta Wielkanocne, jak i na każdą inną porę roku… (część 2/2)      Wiedząc, że pruski inżynier Georg J. Steenke rzeczywiście tworzył „własne” projekty kanałowych pochylni i po wcześniejszej analizie (doprawdy niewielu) stwierdzeń o takim autorskim projekcie Georga J. Steenke pochylni na Kanale Oberlandzkim, który byłby gotowy do realizacji w
05 marca 2023
Tekst na Święta Wielkanocne, jak i na każdą inną porę roku… (część 1/2)       Aby spróbować zmierzyć się z tematem i odpowiedzieć na pytanie: – Czy Georg J. Steenke wzorował się na Kanale Morris? – należy spojrzeć na tę kwestię w szerszym kontekście, albowiem znaczącego udziału w realizacji „idei” Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego
05 lutego 2023
Poniższy tekst (nieznacznie zmieniony i uzupełniony) pochodzi z rocznika „Technika w dziejach cywilizacji. Z myślą o przyszłości”, tom 18, pod red. Stanisława Januszewskiego, Wrocław 2022 Podsumowanie      Budowa nowego kanału w Prusach, osoba jego budowniczego oraz odbywane przezeń zagraniczne podróże studyjne cieszyły się zainteresowaniem ówczesnych gazet i czasopism, zarówno informacyjnych, politycznych,
29 stycznia 2023
Niniejszy tekst, będąc samoistnym opracowaniem,  jest jednocześnie integralnym uzupełnieniem artykułu „Barka oberlandzka – refleksje i informacje”     Niejako kontynuując temat barki oberlandzkiej, warto poruszyć kwestie dawnego pływania po szlaku kanałowym – pod kątem źródła napędu łodzi towarowych. Wszak tam, gdzie było to uzasadnione i technicznie wykonalne, tworzono ścieżki holownicze oraz stanowiono
22 stycznia 2023
Poniższy tekst (nieznacznie zmieniony i uzupełniony) pochodzi z rocznika „Technika w dziejach cywilizacji. Z myślą o przyszłości”, tom 18, pod red. Stanisława Januszewskiego, Wrocław 2022      Zanim ustosunkujemy się do kwestii: czy Steenke wzorował się na Kanale Morris, przyjrzyjmy się rysunkom pochylni z Tablicy CD XIII, opublikowanej (za Michelem Chevalierem) w
15 stycznia 2023
    Nie odkryjemy żadnej Ameryki, jeśli powiemy, że po oberlandzkich i elbląskich wodach – jeszcze przed wybudowaniem Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego – pływały nie tylko tratwy, a więc że nie wyłącznie było spławiane drewno. Pływały rzecz jasna, po spławnych rzekach i jeziorach, łodzie i czółna rybackie, ale też łodzie i barki towarowe. Rzeka
08 stycznia 2023
Poniższy tekst (nieznacznie zmieniony i uzupełniony) pochodzi z rocznika „Technika w dziejach cywilizacji. Z myślą o przyszłości”, tom 18, pod red. Stanisława Januszewskiego, Wrocław 2022       XIX-wieczny Kanał Oberlandzki (dziś Elbląski) jest unikalnym na świecie czynnym zabytkiem hydrotechniki. Jego główną atrakcją są mechanizmy pochylni, dzięki którym statki i łodzie, w celu
01 stycznia 2023
     Przeglądając książki, przewodniki turystyczne lub opracowania na temat historii i genezy budowy Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego, od czasu do czasu spotkamy się z osobą gdańskiego kupca o nazwisku Negotiant (alias Negocjan).     Miał on rzekomo spławiać w drugiej połowie XVIII wieku drewno z lasów okolic jeziora Szeląg - rzeką Drwęcą i Wisłą do
25 grudnia 2022
    Oczywistym jest, że najbardziej charakterystycznym i znanym elementem Kanału Elbląskiego jest odcinek z kanałowymi pochylniami. Należy zauważyć, że nie zawsze są publikowane właściwie i dokładnie (a nawet bywają błędne matematycznie!) dane liczbowe, przytaczane choćby w opisach technicznych, książkach czy przewodnikach.      Zajmijmy się zatem próbą odpowiedzi na przykładowe pytania: jakie różnice

Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego