Oberland i Mazury Zachodnie: Kanał Elbląsko-Oberlandzki

03 grudnia 2023
     Przypomnijmy, że 7 lutego 2023 r. w Izbie Historii Kanału Elbląskiego na pochylni Buczyniec miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie organizacji Żeglarskiego Szlaku Kulturowego. Izba Historii Kanału Elbląskiego oraz sygnatariusze listu intencyjnego tuż po jego podpisaniu w dniu 7 lutego 2023 r. (źródło: Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego)       Dokument
19 listopada 2023
Przyczynkiem do niniejszego artykułu jest rysunek G.J. Steenke z 25 lipca 1854 r.      Tuż po powrocie ze studyjnej wyprawy do USA i Wielkiej Brytanii, a jeszcze przed rozpoczęciem wznoszenia pochylni kanałowych (wówczas 4), czyli w okresie lat 1851-1854, inżynier Georg Jacob Steenke wybudował zespół 5 śluz od strony jeziora Druzno.
05 listopada 2023
     Temat wysp na szlaku systemu wodnego Kanału Elbląskiego zasługuje na całkiem odrębne i „objętościowo” niemałe opracowanie. Tymczasem sprawę potraktujmy jako sygnalną, rozpoczynając poszukiwania oraz ewentualną dyskusję.    Punktem wyjścia niech będzie całkiem nierzadko spotykane twierdzenie, że wyspa „Wielka Żuława”, znajdująca się przy południowym krańcu jeziora Jeziorak, jest największą wyspą śródlądową w
24 września 2023
Część 2/4         Kontynuując temat pomników i obiektów kulturowych na szlaku Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego – pod postacią dawnych siedzib i założeń obronnych Prusów – odwiedźmy kolejne, całkiem niedalekie od jeziora Dauby miejsce. Jeziorak i dawne grodzisko na wyspie Bukowiec przy Wieprzu – na cieniowanej ortofotomapie (źródło: warminskomazurskie.e-mapa.net) 2. Grodzisko WIEPRZ – Wyspa
03 września 2023
Część 2/2     Według urodzonego w Wopitach (gmina Rychliki) Horsta Zlomke turystyka jednodniowa mieszkańców Elbląga nabierała znaczenia w niedziele, w miesiącach letnich. Po spokojnej wycieczce łodzią przez jezioro Druzno i po Dzierzgoniu, miejscowość Stare Dolno dawała możliwość cieszenia się leśnym powietrzem w pobliskim lesie Hohendorf. Płynąc z Elbląga w kierunku ujścia
18 sierpnia 2023
Część 1/4          Na tejże stronie, poświęconej w głównej mierze dawnemu Kanałowi Oberlandzkiemu, zostało już opisanych kilka budowli o charakterze pomnika kulturowego, znajdujących się wzdłuż szlaku kanałowego, jeśli nie wręcz bezpośrednio na jego brzegach.      Były to przykładowo: pomnik poległych "żeglarzy" w latach I wojny światowej, posadowiony w Liksajnach, przy styku kanału
06 sierpnia 2023
Część 1/2          Rzeka o nazwie Dzierzgoń (niem. Sorge) znajduje swoje ujście w południowo-zachodniej części jeziora Druzno, niemal dokładnie naprzeciwko styku kanałowego z jeziorem, zlokalizowanego się w części południowo-wschodniej. Współczesny widok (w kierunku północnym) południowych krańców jeziora Druzno. Po prawej stronie jeziora – stacja pomp i pobliski styk z Kanałem Elbląskim.
23 lipca 2023
Studium kolejnego "przypadku" Czy wiesz, że?: Wyspa Wielka Żuława na jeziorze Jeziorak w Ostródzie (!) od października do kwietnia pozostaje bezludna, gdyż nie zbudowano prowadzącego na nią mostu, a zimą transport miał się odbywać po lodzie...      Między innymi taką, a także szereg innych „ciekawostek” na temat Kanału Elbląskiego odnajdziemy na
25 czerwca 2023
   Powszechne, ukazujące dorobek i osiągnięcia poszczególnych narodów oraz kontynentów „Wystawy światowe”, znane współcześnie jako „Expo”, mają już długą historię, gdyż jej ideę zrodziła dawna „rewolucja przemysłowa”. Za pierwszą uznaje się wystawę przemysłową, zorganizowaną w czeskiej Pradze w 1791 r. z okazji koronacji króla Leopolda II. Liczne wystawy przemysłowe, ale o
04 czerwca 2023
     Niech wolno będzie poinformować, że wcześniejszy artykuł zatytułowany Zbiór nazw Kanału Elbląskiego, jest nie tylko jednym z pierwszych zamieszczonych i opublikowanych na tej stronie. Jest to też artykuł „na bieżąco”, stosownie do zdobywanej wiedzy aktualizowany.     Każdy chętny może zatem w każdej chwili dowiedzieć o nazewniczej chronologii oraz zapoznać się ze

Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego