Do 150. rocznicy wybudowania śluz
Ostróda i Mała Ruś - pozostało:

0

Liczba zamieszczonych filmów: 

Filary kołowe pochylni na Kanale Elbląskim

Do 175. rocznicy uruchomienia całego kanału
(z odcinkiem pochylniowym) - pozostało:

0

Kraina Kanału Oberlandzkiego

Liczba opublikowanych artykułów: 

Filmy kanałowe

Kanał

Budowle

Śluzy

Pochylnie

Wybrane artykuły o Kanale Elbląsko-Oberlandzkim: