12 marca 2022
    Współrzędne geograficzne punktu początkowego kanału (wypływ z jeziora Mamry opodal miejscowości Przystań) to: 54º 11’ 28’’ szerokości północnej N i 21º 39’ 08’’ długości wschodniej E, natomiast punktu końcowego kanału (ujście do Łyny w miejscowości Drużba) to: 54º 30’ 05’’ N i 21º 11’ 43’’ E. Widok z mostu drogowego na początek Kanału Mazurskiego od
05 marca 2022
Krótki opis     Droga wodna o nazwie Kanał Mazurski miała łączyć Wielkie Jeziora Mazurskie z rzeką Pregołą i stolicą Prus Wschodnich – Królewcem, a dalej z Zalewem Wiślanym i Morzem Bałtyckim.     Stosownie do stanu faktycznego, Kanał Mazurski jest obecnie niedokończoną, nieudostępnioną dla żeglugi sztuczną drogą wodną, biegnąca przez terytorium dwóch państw: Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.
30 grudnia 2021
Krótki opis      Jak zostało wykazane w artykule Rzeczywista długość Kanału Elbląskiego, współczesna długość dawnego Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego wynosi 183,0 km.      Jednak sporo wskazuje na to, że już wiosną 2022 r. może się to zmienić, gdyż może ona liczyć 183,9 km.     Nie będzie to jednak efekt budowy nowego odcinka kanałowego. Wręcz przeciwnie. Stanie się tak dzięki rewitalizacji,
16 listopada 2021
Krótki opis:    Leciwy Kanał Jagielloński (niem. Kraffohl Kanal) jest od setek lat wciąż funkcjonującą sztuczną drogą wodną. O ile wykonany w latach 1331-1334 na terenie Państwa Zakonnego, łączący pod Zalewem jezioro Jeziorak z jeziorem Ewingi Kanał Dobrzycki to najstarszy kanał żeglowny w Polsce, o tyle Kanał Jagielloński to najstarszy polski kanał żeglowny! Data jego budowy
28 sierpnia 2021
Krótki opis:      Przekop ten (jeśli w ogóle był takowy) to prawdopodobnie pierwszy polski, może częściowo sztuczny kanał żeglowny, a przynajmniej byłyby to (jeśli miały miejsce) najdawniejsze, wiadome nam prace zmierzające do udrożnienia cieków wodnych i stworzenia żeglugowego połączenia Odry (Noteci i Warty) z Wisłą. Fragment mapy Zannoniego z 1772 r. z jeziorem Gopło oraz zachodnim
11 sierpnia 2021
Krótki opis:     Tę sztuczną drogę wodną wybudowano za czasów i za przyzwoleniem krzyżackich władz zakonnych, rzekomo w latach 1331-1334, a więc jeszcze w średniowieczu. Liczący współcześnie niespełna 2,6 km długości (pierwotnie, kiedy wody jezior Jeziorak i Ewingów stały wyżej i bliżej siebie - około 750 m) Kanał Dobrzycki jest więc najstarszym czynnym kanałem żeglownym w
11 sierpnia 2021
Krótki opis:    Na przełomie XIII i XIV stulecia Krzyżacy stworzyli budowlę wodną – Malborską Młynówkę, o łącznej długości (z jeziorami) 38,5 km, a uwzględniając Biały Rów od strony Sztumu – o całkowitej długości 48,3 km. Tan kanał umożliwił i warunkował funkcjonowanie największej budowli militarnej średniowiecznej Europy! Malborska Młynówka (Kanał Juranda)     Pomimo upływu ponad siedmiu wieków,
11 sierpnia 2021
Krótki opis:    Dwa wschodniopruskie kanały zwane Przekopami Fryderyka miały na celu połączenie dwóch wielkich systemów śródlądowych dróg wodnych – Niemna i Pregoły – a w konsekwencji Zalewu Kurońskiego z Zalewem Wiślanym. Wielki Przekop Fryderyka i Mały Przekop Fryderyka    Prace inżynieryjne rozpoczęto za panowania księcia pruskiego i elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I, stąd też zapewne nazwa
11 sierpnia 2021
Krótki opis:          Ten liczący niespełna 6 km długości szlak wodny, jest niezwykle ważny i godzien uwagi nie tylko dlatego, że stał się centralnym łącznikiem Niemna i Pregoły. Otóż jego twórcą był Georg Jacob Steenke, przyszły budowniczy kanałowych pochylni oraz Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego. Pierwsze dzieło G.J. Steenke       To właśnie w tej okolicy, w delcie Niemna, w latach

Fotografie i wizerunki kanałowe

Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego