Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego
Dawny Seckenburg nad rzeką Gilge. Współczesne Zapowiednoje
11 sierpnia 2021

Kanał Seckenburski - Fotografie

Krótki opis:    

     Ten liczący niespełna 6 km długości szlak wodny, jest niezwykle ważny i godzien uwagi nie tylko dlatego, że stał się centralnym łącznikiem Niemna i Pregoły. Otóż jego twórcą był Georg Jacob Steenke, przyszły budowniczy kanałowych pochylni oraz Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego.

 

Pierwsze dzieło G.J. Steenke 

     To właśnie w tej okolicy, w delcie Niemna, w latach 1833 i 1834 Deichbauinspektor (kontekstowo: Inspektor ds. Budowy Wałów) Steenke z Elbląga zrealizował pierwszą samodzielną, nadzorowaną przez siebie budowę, tj. stworzył tzw. Kanał Seckenburski, w pobliżu Zalewu Kurońskiego.

 

Kanał Seckenburski. Mapa fizyczna przedwojennych Prus Wschodnich

Kanał Seckenburski w przedwojennych granicach Prus Wschodnich

 

     Kanał ten połączył rzekę Gilge (ramię Niemna; ros. Matrosowka) z rzeką Nemonien (ros. Nemonin), stając się kolejnym elementem systemu tzw. Wielkiego Przekopu Fryderyka (niem. Gross Friedrichsgraben, ros. Polesskij Kanał), szlaku wodnego idącego od końca XVII wieku wzdłuż południowo-wschodnich brzegów Zalewu Kurońskiego.

   Kanał wziął swoją nazwę od miejscowości Seckenburg (ros. Zapowiednoje), leżącej na lewym brzegu skanalizowanej rzeki Gilge.

 

    Inżynier G.J. Steenke dobrze wywiązał się ze swojej roli budowniczego i mógł już od tego czasu tytułować się budowniczym śródlądowych kanałów żeglownych. Być może nie byłoby Kanału Elbląskiego i jego słynnych pochylni, gdyby nie było wcześniej Wielkiego Przekopu Fryderyka, a następnie powiązanego z nim – Kanału Seckenburskiego...

 

Seckenburg i Mały Przekop Fryderyka na dawnej pocztówce

Seckenburg od strony Małego Przekopu Fryderyka na archiwalnej pocztówce z początków XX w. 

 

Miejsce: Obwód Kaliningradzki, delta Niemna

Data/Okres: kwiecień 2011 r. oraz maj 2013 r.

Autor: Cezary Wawrzyński

Opis książkowy: "Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi, kanałów i dróg wodnych". Rozdział III, s. 85-89

 

Galeria zdjęć