Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego
Port Wschodni w Czulpie i miejsce po dawnym moście obrotowym
11 lutego 2024

Kanałowe "było i minęło..." - mosty ruchome/obrotowe

    Pod takim tytułem: Kanałowe „było i minęło...” zostaną sukcesywnie ukazywane i opisywane obiekty oraz urządzenia Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego, które były przez wiele lat dla niego normą lub charakterystycznym elementem – a których współcześnie w ogóle, bądź w najlepszym przypadku w pierwotnej formie, już się nie uświadczy.

 

     Zacznijmy od mostów, a konkretnie od mostów ruchomych.

 

Jedyny zachowany drewniany i „stały” most na Kanale Elbląskim (1-przęsłowy, belkowy), w drodze Mozgowo – Karnity, ponad „ruchomymi” wrotami bezpieczeństwa „Zagadka”

Jedyny zachowany drewniany i „stały” most na Kanale Elbląskim (1-przęsłowy, belkowy), w drodze Mozgowo – Karnity, ponad „ruchomymi” wrotami bezpieczeństwa „Zagadka” (autor: C. Wawrzyński)

 

Mosty ruchome według profesora

    Według prof. Stanisława Januszewskiego (Kanał Elbląski, Wrocław 2021, s. 173 i 181-183): „Z uwagi na charakter przęseł stwierdzić można występowanie nad Kanałem Elbląskim mostów (między innymi – przypis C.W.) ruchomych, przy czym wśród nich odnajdujemy zarówno takie, w których dla przepuszczania statków przęsła mogły być przesuwane bądź podnoszone lub obracane (…)

 

Nieistniejący współcześnie drewniany i „stały” mostek ponad filarem dolnego stanowiska pochylni Oleśnica

Nieistniejący współcześnie drewniany i „stały” mostek ponad filarem dolnego stanowiska pochylni Oleśnica

(źródło: www.bildarchiv-ostpreussen.de)

 

   Konstruktorów mostów obligowało zapewnienie światła pionowego dla taboru płynącego kanałem. W połowie XIX wieku, zbudowano na kanale kilka drewnianych mostów o przęsłach ruchomych. Wszystkie, w pierwszej połowie XX wieku, zastąpione zostały mostami stałymi, zwykle betonowymi.

    Na kanale dominowały dwa rodzaje konstrukcji mostów ruchomych. Otwarcie kanału pod mostem odbywało się w jednych przez obrót przęsła, w drugich przez przesunięcie (...)

 

Port Wschodni i most obrotowy w Czulpie

 

Nieistniejący drewniany most z przęsłem obrotowym w Małdytach, na kanale Portu Wschodniego, nad jez. Ruda Woda, wg dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej w 1900 r. przez Pufahla i Hanfa

Nieistniejący drewniany most z przęsłem obrotowym w Małdytach, na kanale Portu Wschodniego, nad jez. Ruda Woda, wg dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej w 1900 r. przez Pufahla i Hanfa (źródło: Kanał Ostródzko-Elbląski oraz Kanał Elbląski, pod. red. S. Januszewskiego)

 

    W mostach o przęsłach obrotowych obrót następował na podporze pośredniej wykonanej z pięciu pali. Pal środkowy był osią obrotu. Przęsło było tak wyważone, że jego środek ciężkości przypadał na oś obrotu. Ułatwiało to załodze statku czy barki otwarcie mostu (...)

  

Port Wschodni i Port Zachodni w Czulpie. Fragment niemieckiej mapy „Hagenau” z 1909/1911 r. – ze stykiem kanałowym w Czulpie/Zölp

Fragment niemieckiej mapy „Hagenau” z 1909/1911 r. – ze stykiem kanałowym w Czulpie/Zölp. Pod nazwą Hafen widoczny tzw. Port Zachodni – zapewne ogólnodostępny. Po przeciwnej stronie kanału widocznym mniejszy,

tzw. Port Wschodni z mostem obrotowym – zapewne dla statków Inspekcji Budownictwa Wodnego

(źródło: igrek.amzp.pl)

 

    Jedna z takich konstrukcji, zbudowana w 1852 r., znana jest nam z inwentaryzacji Kanału Elbląskiego, wykonanej w 1900 r. Do lat 30. XX wieku funkcjonowała w Małdytach, nad kanałem portowym przy jeziorze Ruda Woda.”.

   Północny kraniec Rudej Wody w Czulpie

Widok Czulpy od strony południowej, czyli od jeziora Ruda Woda. Za wyspą znajduje się wejście do Portu Zachodniego. Opodal rufy białego kutra znajdował się most obrotowy i wejście do Portu Wschodniego. Widoczna wśród drzew

czerwona dachówka wskazuje miejsce dawnej willi Steenkego (autor: C. Wawrzyński)

 

    Uwaga: okazuje się, że w małdyckiej Czulpie (w okresie umiejscowienia tam siedziby kanałowej Inspekcji Budownictwa Wodnego) funkcjonowały dwa porty: „Port Wschodni” (z mostem obrotowym) – po jednej stronie styku kanałowego z jeziorem Ruda Woda, oraz „Port Zachodni” – po drugiej stronie szlaku.

    Ciekawostką jest, że współcześnie Port Zachodni przynależy administracyjnie do Małdyt, natomiast Port Wschodni jest "oknem na świat" Wilamowa...

 

Czulpa i jej Port Zachodni w latach 30. XX w. oraz współcześnie

Czulpa i wnętrze jej Portu Zachodniego w latach 30. XX w. oraz współcześnie

(źródło: www.bildarchiv-ostpreussen.de oraz C. Wawrzyński)

 

      Inżynier i nadzorca kanałowy Steenke miał zatem bezpośredni widok z okien „swojej” willi na jezioro Ruda Woda i Port Wschodni.

 

Widok poprzez Port Wschodni na jezioro Ruda Woda w Czulpie oraz widok południowego nabrzeża portowego od strony kanału

Widok poprzez Port Wschodni na jezioro Ruda Woda oraz widok południowego nabrzeża portowego od strony kanału
w kierunku Wilamowa (autor: M. Kacperski)

 

     Port Wschodni mógł być (od 1881 r.) pierwszym portem macierzystym parowca inspekcyjnego „Baurath Steenke”, a następnie "Steenke" – do początków XX wieku, kiedy stała się nim Ostróda.

 

Parowiec inspekcyjny "Steenke" w ostródzkim Porcie Zimowym ok. 1910 i 1920 r.

Parowiec inspekcyjny "Steenke" w ostródzkim Porcie Zimowym ok. 1910 i 1920 r.

(źródło: polska-org.pl)

 

     Jednak mały prześwit współczesnego wejścia do Portu Wschodniego sugeruje, że bardziej mógł nadawać się do pełnienia tej roli Port Zachodni. Dowodzi tego pośrednio dokumentacja inwentaryzacyjna z 1900 roku, która określa prześwit pomiędzy palami mostu obrotowego na 3,00 m – a według Waldemara Danielewicza (100 lat żeglugi pasażerskiej. Ostróda-Iława-Elbląg 1912-2012) szerokość całkowita parowca wynosiła 3,15 m.

 

Współczesne wejście do Portu Zachodniego oraz wejście do Portu Wschodniego w Czulpie –  na mapie hipsometrycznej

Współczesne wejście do Portu Zachodniego oraz wejście do Portu Wschodniego w Czulpie –

na mapie hipsometrycznej (źródło: warminskomazurskie.e-mapa.net)

 

     Współcześnie można swobodnie wpłynąć większą jednostką do Portu Zachodniego. Wychodzi więc na to, że w początkach lat 30. XX wieku rozebrano most obrotowy, w efekcie pozostawiając ten niewielki akwen jako niemal odciętą od wód jeziorowych zatokę, dostępną jedynie dla mniejszych łodzi i łódek.

 

Współczesny widok dawnego Portu Wschodniego w Czulpie – bez mostu obrotowego

Współczesny widok dawnego Portu Wschodniego w Czulpie – bez mostu obrotowego, ale z licznie rosnącymi drzewami. Widoczna na ostatniej fotografii czerwona dachówka wskazuje miejsce dawnej willi Steenkego

(autor: C. Wawrzyński)

 

Przykłady wschodniopruskich mostów obrotowych

   W przypadku tego typu mostów, miłośnikom żeglarstwa dawna budowla mostowa w Czulpie powinna kojarzyć się choćby z mostem obrotowym w Giżycku, przerzucona ponad Kanałem Łuczańskim w 1898 r. Jednak jest to konstrukcja znacznie większa – bo drogowa.

 

Ruchomy most obrotowy w Giżycku – na początku XX w. oraz na początku XXI w.

Ruchomy most obrotowy w Giżycku – na początku XX w. oraz na początku XXI w.

(źródło: www.bildarchiv-ostpreussen.de oraz www.globetrotter-fotos.de)

 

   Most obrotowy (choć unieruchomiony) możemy spotkać również całkiem niedaleko, bo na szlaku będącym elementem składowym systemu wodnego Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego. W artykule "Rzeka Dzierzgoń: koniec, początek... i koniec" został opisany most obrotowy w Dzierzgonce (Nowym Dolnie), pochodzący z przełomu XIX i XX wieku.

 

Most obrotowy w Nowym Dolnie/Dzierzgonce na rzecze Dzierzgoń

Po lewej - współczesny widok mostu „obrotowego” na rzece Dzierzgoń (od strony Nowego Dolna w kierunku Dzierzgonki), z pozostałościami urządzenia korbowego. Po prawej – współczesny widok z tego mostu

w górę rzeki,  tj. w kierunku Starego Dolna (autor: C. Wawrzyński)

 

    Jednak nadal jest sprawny oraz działa podobny funkcjonalnie obrotowy most wschodniopruski – bo przerzucony również nad wejściem do portu (obecnie jachtowego) w litewskiej Kłajpedzie. Pochodzi on na dodatek niemal dokładnie z tego samego okresu, co most w Czulpie (1852), gdyż został wykonany w 1855 r.

 

Otwarcie mostu na wejściu do portu "zamkowego" w Kłajpedzie

Otwarcie mostu na wejściu do portu "zamkowego" w Kłajpedzie

(autor: C. Wawrzyński)

 

     Szukając zaś znacznie bliżej, choć w Prusach Zachodnich... Niewątpliwie mostem (mostkiem) obrotowym, zbliżonego konstrukcyjnie rodzaju do tego w Czulpie – była kładka stoczniowa nad wejściem do basenu stoczni Schichau'a w Elblągu, przy rzece Elbląg. 

 

Stoczniowy mostek obrotowy w Elblągu

Stoczniowy mostek obrotowy w Elblągu ok. 1910 r.

(źródło: archive.org)

 

      Wymienione przykładowo mosty różniły się choćby materiałami konstrukcyjnymi, jednak wszystkie działały z wykorzystaniem ręcznego mechanizmu obracania.

     


Cezary Wawrzyński

Ostróda, grudzień 2023 r.

 

 

 

      Ps. Wkrótce o kolejnych charakterystycznych elementach, które na kanale się pojawiały... i znikały... 

 

Galeria zdjęć