Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego
Okładka i spis treści książki "150 lat Kanału Ostróda-Elbląg 1860-2010"
12 sierpnia 2021

Książka "150 lat Kanału Ostróda-Elbląg" - Część III

Opis Rozdziału 3.

     Część trzecia książki – JAK TO Z NAZWĄ KANAŁU BYŁO I JEST… – przedstawia chronologię nazewnictwa drogi wodnej pomiędzy Zalewem, Iławą, Ostródą i Elblągiem na przestrzeni kolejnych lat (od czasów niemieckich, po czasy współczesne) wraz z aspektami prawnymi.

   Rozdział zawiera definicję Oberlandu oraz konkluzję dotyczącą faktycznie obowiązującej nazwy Kanału Elbląskiego (Ostródzko-Elbląskiego)…

 

Spis treści:

JAK TO Z NAZWĄ KANAŁU BYŁO I JEST...

1. Oberland

2. Pierwsza nazwa niemiecka

3. Ostatnia nazwa niemiecka

4. Pierwsza nazwa polska

5. Kanał Mazurski

6. Ostród i Kanał Elblągski

7. (jakiś) Kanał Elbląski

8. Polski Oberland - Mazury Zachodnie

9. Tuż po drugiej wojnie światowej

10. Z Ostródą w nazwie...

11. Warmińska (hydro) zagadka

12. Kanał w gąszczu przepisów

13. Elbląski, a może jednak Warmiński? 

14. Elbląski = Jagielloński

15. "Z góry na Mazury" Kanałem Warmińskim

16. Standaryzacja - hydronimy

17. Obszary chronionego krajobrazu

18. Grzywna z 1934 roku

19. Kanał jako terra incognita?

 

Początek Rozdziału Trzeciego książki "150 lat Kanału Ostróda-Elbląg 1860-2010"

Książkowy początek Części Trzeciej

 

   Książka "150 lat kanału Ostróda-Elbląg 1860-2010" została ostatecznie napisana i wydana w 2010 r. w związku z obchodami 150. rocznicy oddania do użytku Kanału Elbląskiego, zwanego niegdyś Kanałem Oberlandzkim lub Elbląsko-Oberlandzkim.

 

Uwaga: zamieszczone treści są przejawem stanu wiedzy autorów oraz posiadanych lub dostępnych archiwów w latach 2009/2010.

 

Galeria zdjęć