Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego
Okładka książki "Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi, kanałów i dróg wodnych"
12 sierpnia 2021

Książka "Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi" - Część I

Opis Rozdziału 1.

    Część pierwsza książki – KANAŁY KRZYŻACKIE I NADWIŚLAŃSKIE – przedstawia historię budowy najstarszych kanałów i dróg wodnych: „Malborska Młynówka” (źródło wody dla zamkowych fos w Malborku); „Kanał Dobrzycki” (najstarsza żeglowna droga wodna w Polsce, łącząca jezioro Jeziorak z jeziorem Ewingi opodal Zalewa); „Kanał Kopernika” (źródło wody m.in. dla wzgórza przykatedralnego we Fromborku) oraz „Kanał Jagielloński” (łącznik rzeki Elbląg z Nogatem i Zalewem Wiślanym).

    Ponadto w rozdziale opisano „Nogat” i sztuczny „Przekop Wisły” (skanalizowane prawe ramię Wisły oraz współczesne ujście Wisły do morza); „Kanał Wiślano-Zalewowy” (łącznik Wisły z Zalewem Wiślanym) oraz „Kanał Panieński” (dopływ Szkarpawy).

 

Spis treści:

KANAŁY KRZYŻACKIE I NADWIŚLAŃSKIE

1. Malborska Młynówka

- akwedukt "Jurkowickie Sklepienie"

2. Kanał Dobrzycki

- pierwsza śluza

3. Kanał Kopernika

- Wieża Wodna i fromborski wodociąg

4. Kanał Jagielloński

5. Nogat i Przekop Wisły

- śluzy na Nogacie

6. Kanał Wiślano-Zalewowy

- śluzy w Rothebude i Nowym Dworze Gdańskim

7. Kanał Panieński

- śluza w Marzęcinie

 

Początek Rozdziału I książki "Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi, kanałów i dróg wodnych"

Książkowy początek Części Pierwszej

 

       Książka "Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi, kanałów i dróg wodnych" została ostatecznie napisana i wydana w 2014 r. Sądzić wypada, że jest ona pierwszym zestawieniem opisów wszystkich kanałów żeglownych lub spławnych na ziemiach dawnych Prus Wschodnich.

    Opisuje blisko 800-letnią historię wschodniopruskiej żeglugi, dróg żeglownych i kanałów dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, obwodu kaliningradzkiego oraz części Litwy Nadniemeńskiej.

 

Uwaga: zamieszczone treści są przejawem stanu wiedzy autora oraz posiadanych lub dostępnych archiwów w latach 2013/2014.

 

Galeria zdjęć