Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego
Okładka książki "Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi, kanałów i dróg wodnych"
13 sierpnia 2021

Książka "Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi" - Część IV

Opis Rozdziału 4.

    Część czwarta niniejszej książki – KANAŁY OBERLANDZKIE (ZACHODNIOMAZURSKIE) – przedstawia szlaki żeglowne dawnej krainy o nazwie Oberland, a więc tzw. Prus Górnych: „Kanał Elbląski” z jego unikatowymi pochylniami; „Kanał Bartnicki” (obecnie oficjalnie „Kanał Ducki”, łącznik jezior Ruda Woda i Bartężek); „Kanał Iławski” (odnoga Kanału Elbląskiego z akweduktem karnickim, łącząca śluzę Miłomłyn z Jeziorakiem) oraz „Kanał Ostródzki” (odnoga Kanału Elbląskiego z tunelem starojabłoneckim, łącząca śluzę Ostróda z jeziorami Szeląg).

    Rozdział porusza m.in. sprawy początków żeglugi, historii wznoszenia budowli wodnych oraz nazewnictwa oberlandzkich dróg wodnych.

 

Spis treści:

KANAŁY OBERLANDZKIE (ZACHODNIOMAZURSKIE)

1. Kanał Elbląski

- budowa pochylni kanałowych

- początki żeglugi na kanale

- kanałowa przebudowa

2. Kanał Bartnicki (obecnie "Ducki")

3. Kanał Iławski

- kanałowy akwedukt

- z Iławą w nazwie

4. Kanał Ostródzki

- żegluga ostródzka

- z Ostródą w nazwie

- kanałowy tunel i port zimowy

 

Początek Rozdziału IV książki "Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi"

Książkowy początek Części Czwartej

 

      Książka "Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi, kanałów i dróg wodnych" została ostatecznie napisana i wydana w 2014 r. Sądzić wypada, że jest ona pierwszym zestawieniem opisów wszystkich kanałów żeglownych lub spławnych na ziemiach dawnych Prus Wschodnich.

    Opisuje blisko 800-letnią historię wschodniopruskiej żeglugi, dróg żeglownych i kanałów dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, obwodu kaliningradzkiego oraz części Litwy Nadniemeńskiej.

 

Uwaga; zamieszczone treści są przejawem stanu wiedzy autora oraz posiadanych lub dostępnych archiwów w latach 2013/2014.

 

Galeria zdjęć