Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego
Okładka książki "Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi, kanałów i dróg wodnych"
13 sierpnia 2021

Książka "Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi" - Część V

Opis Rozdziału 5.

    Część piąta książki – KANAŁY MAZURSKIE – przedstawia drogi wodne Mazur „właściwych”: „Kanał Brożajcki” oraz żeglugę uregulowanymi rzekami Gołdapą i Węgorapą, a przede wszystkim „Kanały Wielkich Jezior Mazurskich”. Są to kanałowe odcinki żeglugowe o nazwach: „Jegliński”, „Tałcki”, „Lelecki”, „Mioduński”, „Szymoński”, „Kula”, „Giżycki” (obecnie „Łuczański”), „Niegociński”, „Piękna Góra”, „Sztynorcki” i „Węgorzewski”.

    W sposób szczególnie dogłębny opisano historię budowy nigdy niedokończonego „Kanału Mazurskiego” (w zamyśle łącznik jeziora Mamry z Łyną i Pregołą, czyli Wielkich Jezior Mazurskich z Królewcem i Bałtykiem). Treść uzupełniono bogatym materiałem ikonograficznym.

     Całość kończy „Wschodniopruskie kalendarium historii kanałów i żeglugi śródlądowej”.

 

Spis treści:

KANAŁY MAZURSKIE

1. Kanał Brożajcki

- meandry Gołdapy i Węgorapy

2. Kanały Wielkich Jezior Mazurskich

- Kanał Jegliński i Kanał Tałcki

- Kanał Lelecki i Kanał Mioduński

- Kanał Szymoński i Kanał Kula

tajemniczy wododział międzyjeziorowy

- Kanał Giżycki (obecnie Łuczański) i Kanał Niegociński

- Kanał Piękna Góra

- Kanał Sztynorcki i Kanał Węgorzewski

- Kanał Śluzowy w Guziance i Kanał Nidzki

3. Kanał Mazurski

- szlakiem śluz Kanału Mazurskiego

4. Wschodniopruskie kalendarium historii kanałów i żeglugi śródlądowej

 

Początek Rozdziału V książki "Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi, kanałów i dróg wodnych"

Książkowy początek Części Piątej

 

     Książka "Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi, kanałów i dróg wodnych" została ostatecznie napisana i wydana w 2014 r. Sądzić wypada, że jest ona pierwszym zestawieniem opisów wszystkich kanałów żeglownych lub spławnych na ziemiach dawnych Prus Wschodnich.

   Opisuje blisko 800-letnią historię wschodniopruskiej żeglugi, dróg żeglownych i kanałów dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, obwodu kaliningradzkiego oraz części Litwy Nadniemeńskiej.

 

Uwaga: zamieszczone treści są przejawem stanu wiedzy autora oraz posiadanych lub dostępnych archiwów w latach 2013/2014.

 

Galeria zdjęć