Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego
Okładka książki "Żegluga i kanały żeglowne dawnej Rzeczypospolitej" oraz tytuł rozdziału
18 sierpnia 2021

Książka "Żegluga i kanały żeglowne dawnej Rzeczypospolitej" - Część II

Opis Rozdziału 2.

     Część druga książki – KANAŁY RZECZNE I ŻEGLUGA MORSKA – przedstawia historię m.in. kanałowych regulacji rzecznych, zatwierdzanych przez Sejmy Rzeczypospolitej, a także opisy dawnych wypraw i bitew morskich.

     Rozdział zawiera opis rywalizacji Gdańska z Elblągiem o podział wody pomiędzy Wisłą i Nogatem. Godnymi uwagi czytelnika powinny być morskie wyprawy kozackie oraz dzieje lenna kurlandzkiego i związanych z nim zamorskich kolonii Rzeczypospolitej. To ukazanie niewykorzystywanych szans rozwoju kraju dzięki żegludze.

 

Spis treści:

KANAŁY RZECZNE I ŻEGLUGA MORSKA

1. Żegluga i kanały sejmowe do połowy XVII wieku

- żegluga królewska i książęca

- żegluga szlachecka

- bitwy morskie i rzeczne

- lenno pruskie

- Nogat i ujścia Wisły

- czajki kozackie

2. Żegluga i kanały sejmowe od połowy XVII wieku

- lenno kurlandzkie

- kanały Kettlera

- Polska morską potęgą kolonialną

- polskie projekty kanałowe

 

Początek Rozdziału II książki "Żegluga i kanały żeglowne dawnej Rzeczypospolitej"

Książkowy początek Części Drugiej

 

   Książka "Żegluga i kanały żeglowne dawnej Rzeczypospolitej" została ostatecznie napisana na koniec 2018 r. i wydana na początku 2019 r. Sądzić wypada, że jest ona pierwszym zestawieniem opisów wszystkich kanałów żeglownych lub spławnych powiązanych z minioną polską państwowością. Opisuje ponad 1000-letnią historię śródlądowej (a także morskiej) żeglugi dawnej Polski, w tym Rzeczypospolitej.

 

Uwaga: zamieszczone treści są przejawem stanu wiedzy autora oraz posiadanych lub dostępnych archiwów w latach 2017/2018.

 

Galeria zdjęć