Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego
Wydawnictwo o wschodniopruskim Oberlandzie - Renowacje i Zabytki
22 grudnia 2023

OBERLAND - Renowacje i Zabytki

    Niech oto będzie wolno polecić Państwu krakowskie wydawnictwo „Renowacje i Zabytki”, a konkretnie grudniowy kwartalnik Nr 4(88)/2023.

 

Zrzut ekranowy ze strony internetowej Renowacje i Zabytki

Zrzut ekranowy ze strony internetowej Renowacje i Zabytki

(źródło: www.renowacjeizabytki.pl)

 

     Jak pisze wydawca na swojej stronie internetowej:

    „Pismo Renowacje i Zabytki kierowane jest do szerokiej grupy odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem: architektów, urbanistów, inżynierów, materiałoznawców, projektantów i konserwatorów. Pragniemy również podkreślić, iż wydania Renowacji i Zabytków, w których opisujemy wybrane europejskie miasta są bardzo pozytywnie oceniane przez przewodników i pilotów wycieczek zagranicznych.

   W wymienionych branżach jesteśmy odczytywani jako pismo specjalistyczne o wysokich walorach poznawczych i edukacyjnych, jednocześnie w sposób przystępny prezentujące zagadnienia dotyczące adaptacji, rekonstrukcji i renowacji miast oraz obiektów zabytkowych.”.

 

Początkowe strony wydawnictwa o Oberlandzie

Początkowe strony wydawnictwa o Oberlandzie

(źródło: Renowacje i Zabytki, Nr 4/2023)

 

   Bogato ilustrowane wydanie grudniowe powstało m.in. przy współpracy Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zostało ono poświęcone niemal w całości zapomnianej krainie – Oberlandowi, który to w znacznej mierze odpowiada dzisiejszym „Mazurom Zachodnim” oraz „Krainie Kanału Elbląskiego”.

 

Pierwsze strony wybranych artykułów o Oberlandzie

Pierwsze strony wybranych artykułów o Oberlandzie

(źródło: Renowacje i Zabytki, Nr 4/2023)

 

      Na całość składa się kilkanaście artykułów, poświęconych różnym aspektom tej historycznej krainy. Jeden z nich opisuje m.n. Kanał Oberlandzki – co niedługo znajdzie swoje odzwierciedlenie na stronie Kraina Kanału Oberlandzkiego.

     Zachęcając do pozyskania oraz czytania tej nowej pozycji wydawniczej, należy posłużyć się jakże trafnym jej podtytułem, gdyż podejmuje ono ważki temat „zapominania i odpominania Prus Górnych”.

 

    Bo czy kultywowanie tradycji i historii wschodniopruskiego Oberlandu może być współcześnie pojmowane jako przejaw postaw pro-niemieckich? To pytanie retoryczne, gdyż w pierwszej kolejności mamy określony moralny obowiązek, jako spadkobiercy dóbr i wartości kulturowych tych terenów.

 

Kolejne pierwsze strony wybranych artykułów o Oberlandzie

Pierwsze strony wybranych artykułów o Oberlandzie

(źródło: Renowacje i Zabytki, Nr 4/2023)

 

    Bieżący (grudniowy) numer Renowacji i Zabytków zakupić można w salonach EMPIK, księgarniach technicznych i naukowych a także przez firmowy sklep internetowy. Ponadto „swoją” pulę (do wyczerpania zapasu) dystrybuuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie.

 

 

Cezary Wawrzyński

Ostróda, grudzień 2023 r.

 

Galeria zdjęć