21 listopada 2022
     Po raz kolejny należy podkreślić, że Kanał Morris jest unikalnym, jedynym w swoim rodzaju przykładem międzynarodowej, międzykontynentalnej wymiany idei, myśli, wiedzy i doświadczeń XIX-wiecznych inżynierów, projektantów i budowniczych innowacyjnych na tamte czasy budowli hydrotechnicznych — kanałowych pochylni. Po lewej - jeden z pierwszych wizerunków pochylni na Morris Canal, litografia Auguste Hervieu z 1830 r. Prawdopodobnie
01 października 2022
     Poznajmy i spróbujmy porównać dwie największe budowle hydrotechniczne na dwóch „siostrzanych” kanałach śródlądowych: pochylnię Schönfeld (Oleśnica) na Kanale Elbląsko-Oberlandzkim oraz pochylnię Nr 9 West na dawnym Morris Canal w amerykańskim stanie New Jersey. NAJWIĘKSZA POCHYLNIA NA KANALE ELBLĄSKIM     Od końca 1860 r. na stoku oberlandzkich wzgórz, w ciągu szlaku kanału Elbląsko-Oberlandzkiego funkcjonowały 4 kanałowe pochylnie
09 czerwca 2022
    Niniejszy artykuł poniekąd dowodzi, że przyszły projektant i budowniczy Kanału Oberlandzkiego musiał swego czasu być – choćby z racji pełnionej funkcji i miejsca świadczonej pracy (Żuławy Wiślane) – specjalistą od osuszania polderów oraz utrzymywania grobli i wałów.      Niejako przy okazji ulepszał i udoskonalał służące temu maszyny i urządzenia, w tym używane wówczas pompy i koła
16 maja 2022
   Poświęćmy trochę uwagi wyjątkowej rzece (strudze?) o urzędowej nazwie Klepina, często określanej potocznie jako Klepa.      Jej wyjątkowość nie wynika jednak ani z wielkości, ani z długości – ale z racji miejsca przebiegu i pełnionej funkcji. Przez długie lata była podstawą projektowania kanału, miała ona bowiem zapewniać (lub zapewniała) wodę dla śluzowań w komorach śluzowych odcinka
06 maja 2022
     Wbrew tytułowi, sprawa nie dotyczy (bezpośrednio) leśniczych, myśliwych ani miłośników zwierząt.      Będzie to prawdopodobnie najkrótszy artykuł na tejże stronie, ale wydarzenie warte jest odnotowania. Otóż dnia 5 maja 2022 r. na górnym stanowisku pochylni Buczyniec, przed budynkiem Izby Historii Kanału Elbląskiego podpisano list intencyjny w sprawie dalszej rewitalizacji i turystycznego zagospodarowania otoczenia pochylni Jelenie. Tuż
03 maja 2022
    Szanowny Czytelniku. Czy wiesz, gdzie na Kanale Elbląskim znajdują się Spady lub Niżawki, albo chociaż Opławy bądź Kuskie Opławy? Jeśli nie – jest to nad wyraz dziwne, wszak miejsca te powinny być słynne na całym świecie…     Wygląda na to, że wszystkie dotychczasowe książki i wydawnictwa popularno-naukowe oraz informatory i przewodniki turystyczne powinny iść na przemiał
15 lutego 2022
     Podróż studyjna G.J. Steenke po amerykańskich kanałach i drogach wodnych, w tym Morris Canal, trwała od 10 października do 18 grudnia 1850 r. Droga powrotna wiodła przez Anglię, Walię i Szkocję – gdzie dotarł na przełomie 1850 i 1851 r. Widok mostu Glasgow Bridge ponad rzeką Clyde w Glasgow, w 1850 r. - na obrazie
21 listopada 2021
Częściowo temat tego pomnika zastał wywołany przy okazji opisywania wizyty i rejsu Kanałem Elbląskim "zachodnich" studentów w 1957 r. Warto jednak, a wręcz należy temu szczególnemu miejscu poświęcić odrębny artykuł, uzupełniając go o kilka istotnych informacji, jak choćby pochodzenie kamienia...     Wstęp "pomnikowy"    Na szlaku wodnym dawnego Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego płynący turysta napotka (dostrzeże) kilka wartych uwagi
20 sierpnia 2020
Motto: Bez północnoamerykańskiego Morris Canal nie byłoby wschodniopruskiego Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego… Przynajmniej w takim kształcie, w jakim znamy go dziś… Alegoria punktu szczytowego na Morris Canal – rysunek pochodzący z dokumentu jednej z serii akcji spółki kanałowej, emitowanych od drugiej połowy lat 40. XIX w. (źródło: www.oldstocks.com) Budowa nowej drogi wodnej   Wiosną i latem 1823 r.
23 marca 2020
  Przyjęło się uważać moment uruchomienia pochylni kanałowych za czas otwarcia Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego. Byłby to zatem albo dzień 31 sierpnia 1860 r., kiedy odbyły się oficjalne testy i rozruch pochylni w Buczyńcu, albo dzień 29 października 1860 r., kiedy przez wszystkie ówczesne 4 pochylnie przeszły (przejechały na wózkach) pierwsze zestawy z drewnem z oberlandzkich lasów w
Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego

Kraina Kanału Oberlandzkiego

Artykuły o pochylniach Kanału Elbląskiego