Artykuły o pochylniach Kanału Elbląskiego

Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego
05 marca 2023
Tekst na Święta Wielkanocne, jak i na każdą inną porę roku… (część 1/2)       Aby spróbować zmierzyć się z tematem i odpowiedzieć na pytanie: – Czy Georg J. Steenke wzorował się na Kanale Morris? – należy spojrzeć na tę kwestię w szerszym kontekście, albowiem znaczącego udziału w realizacji „idei” Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego nie miał wyłącznie jeden człowiek,
05 lutego 2023
Poniższy tekst (nieznacznie zmieniony i uzupełniony) pochodzi z rocznika „Technika w dziejach cywilizacji. Z myślą o przyszłości”, tom 18, pod red. Stanisława Januszewskiego, Wrocław 2022 Podsumowanie      Budowa nowego kanału w Prusach, osoba jego budowniczego oraz odbywane przezeń zagraniczne podróże studyjne cieszyły się zainteresowaniem ówczesnych gazet i czasopism, zarówno informacyjnych, politycznych, kulturalno-rozrywkowych, jak i fachowych.       Dwa
22 stycznia 2023
Poniższy tekst (nieznacznie zmieniony i uzupełniony) pochodzi z rocznika „Technika w dziejach cywilizacji. Z myślą o przyszłości”, tom 18, pod red. Stanisława Januszewskiego, Wrocław 2022      Zanim ustosunkujemy się do kwestii: czy Steenke wzorował się na Kanale Morris, przyjrzyjmy się rysunkom pochylni z Tablicy CD XIII, opublikowanej (za Michelem Chevalierem) w 1841 r. we Wiedniu, przez
08 stycznia 2023
Poniższy tekst (nieznacznie zmieniony i uzupełniony) pochodzi z rocznika „Technika w dziejach cywilizacji. Z myślą o przyszłości”, tom 18, pod red. Stanisława Januszewskiego, Wrocław 2022       XIX-wieczny Kanał Oberlandzki (dziś Elbląski) jest unikalnym na świecie czynnym zabytkiem hydrotechniki. Jego główną atrakcją są mechanizmy pochylni, dzięki którym statki i łodzie, w celu pokonania różnicy poziomów, są przeciągane
25 grudnia 2022
    Oczywistym jest, że najbardziej charakterystycznym i znanym elementem Kanału Elbląskiego jest odcinek z kanałowymi pochylniami. Należy zauważyć, że nie zawsze są publikowane właściwie i dokładnie (a nawet bywają błędne matematycznie!) dane liczbowe, przytaczane choćby w opisach technicznych, książkach czy przewodnikach.      Zajmijmy się zatem próbą odpowiedzi na przykładowe pytania: jakie różnice wysokości pokonują poszczególne pochylnie? jaką
21 listopada 2022
     Po raz kolejny należy podkreślić, że Kanał Morris jest unikalnym, jedynym w swoim rodzaju przykładem międzynarodowej, międzykontynentalnej wymiany idei, myśli, wiedzy i doświadczeń XIX-wiecznych inżynierów, projektantów i budowniczych innowacyjnych na tamte czasy budowli hydrotechnicznych — kanałowych pochylni. Po lewej - jeden z pierwszych wizerunków pochylni na Morris Canal, litografia Auguste Hervieu z 1830 r. Prawdopodobnie
01 października 2022
     Poznajmy i spróbujmy porównać dwie największe budowle hydrotechniczne na dwóch „siostrzanych” kanałach śródlądowych: pochylnię Schönfeld (Oleśnica) na Kanale Elbląsko-Oberlandzkim oraz pochylnię Nr 9 West na dawnym Morris Canal w amerykańskim stanie New Jersey. NAJWIĘKSZA POCHYLNIA NA KANALE ELBLĄSKIM     Od końca 1860 r. na stoku oberlandzkich wzgórz, w ciągu szlaku kanału Elbląsko-Oberlandzkiego funkcjonowały 4 kanałowe pochylnie
09 czerwca 2022
    Niniejszy artykuł poniekąd dowodzi, że przyszły projektant i budowniczy Kanału Oberlandzkiego musiał swego czasu być – choćby z racji pełnionej funkcji i miejsca świadczonej pracy (Żuławy Wiślane) – specjalistą od osuszania polderów oraz utrzymywania grobli i wałów.      Niejako przy okazji ulepszał i udoskonalał służące temu maszyny i urządzenia, w tym używane wówczas pompy i koła
16 maja 2022
   Poświęćmy trochę uwagi wyjątkowej rzece (strudze?) o urzędowej nazwie Klepina, często określanej potocznie jako Klepa.      Jej wyjątkowość nie wynika jednak ani z wielkości, ani z długości – ale z racji miejsca przebiegu i pełnionej funkcji. Przez długie lata była podstawą projektowania kanału, miała ona bowiem zapewniać (lub zapewniała) wodę dla śluzowań w komorach śluzowych odcinka
06 maja 2022
     Wbrew tytułowi, sprawa nie dotyczy (bezpośrednio) leśniczych, myśliwych ani miłośników zwierząt.      Będzie to prawdopodobnie najkrótszy artykuł na tejże stronie, ale wydarzenie warte jest odnotowania. Otóż dnia 5 maja 2022 r. na górnym stanowisku pochylni Buczyniec, przed budynkiem Izby Historii Kanału Elbląskiego podpisano list intencyjny w sprawie dalszej rewitalizacji i turystycznego zagospodarowania otoczenia pochylni Jelenie. Tuż