Artykuły o pochylniach Kanału Elbląskiego

Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego
17 grudnia 2023
     Niejako tytułem uzupełnienia niedawnego artykułu Statek inspekcyjny „Steenke”, zapoznajmy się z trzema krótkimi, archiwalnym filmami z przełomu lat 20. i 30 XX wieku.      Choć są to obrazy z końca epoki kina „niemego”, to dwa z nich są anglojęzyczne, a jeden francuskojęzyczny. Umieszczono je obok siebie i są do obejrzenia na stronie Kraina Kanału Oberlandzkiego –
16 kwietnia 2023
Tekst na Święta Wielkanocne, jak i na każdą inną porę roku… (część 2/2)      Wiedząc, że pruski inżynier Georg J. Steenke rzeczywiście tworzył „własne” projekty kanałowych pochylni i po wcześniejszej analizie (doprawdy niewielu) stwierdzeń o takim autorskim projekcie Georga J. Steenke pochylni na Kanale Oberlandzkim, który byłby gotowy do realizacji w latach 40. XIX wieku –
05 marca 2023
Tekst na Święta Wielkanocne, jak i na każdą inną porę roku… (część 1/2)       Aby spróbować zmierzyć się z tematem i odpowiedzieć na pytanie: – Czy Georg J. Steenke wzorował się na Kanale Morris? – należy spojrzeć na tę kwestię w szerszym kontekście, albowiem znaczącego udziału w realizacji „idei” Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego nie miał wyłącznie jeden człowiek,
05 lutego 2023
Poniższy tekst (nieznacznie zmieniony i uzupełniony) pochodzi z rocznika „Technika w dziejach cywilizacji. Z myślą o przyszłości”, tom 18, pod red. Stanisława Januszewskiego, Wrocław 2022 Podsumowanie      Budowa nowego kanału w Prusach, osoba jego budowniczego oraz odbywane przezeń zagraniczne podróże studyjne cieszyły się zainteresowaniem ówczesnych gazet i czasopism, zarówno informacyjnych, politycznych, kulturalno-rozrywkowych, jak i fachowych.       Dwa
22 stycznia 2023
Poniższy tekst (nieznacznie zmieniony i uzupełniony) pochodzi z rocznika „Technika w dziejach cywilizacji. Z myślą o przyszłości”, tom 18, pod red. Stanisława Januszewskiego, Wrocław 2022      Zanim ustosunkujemy się do kwestii: czy Steenke wzorował się na Kanale Morris, przyjrzyjmy się rysunkom pochylni z Tablicy CD XIII, opublikowanej (za Michelem Chevalierem) w 1841 r. we Wiedniu, przez
08 stycznia 2023
Poniższy tekst (nieznacznie zmieniony i uzupełniony) pochodzi z rocznika „Technika w dziejach cywilizacji. Z myślą o przyszłości”, tom 18, pod red. Stanisława Januszewskiego, Wrocław 2022       XIX-wieczny Kanał Oberlandzki (dziś Elbląski) jest unikalnym na świecie czynnym zabytkiem hydrotechniki. Jego główną atrakcją są mechanizmy pochylni, dzięki którym statki i łodzie, w celu pokonania różnicy poziomów, są przeciągane
25 grudnia 2022
    Oczywistym jest, że najbardziej charakterystycznym i znanym elementem Kanału Elbląskiego jest odcinek z kanałowymi pochylniami. Należy zauważyć, że nie zawsze są publikowane właściwie i dokładnie (a nawet bywają błędne matematycznie!) dane liczbowe, przytaczane choćby w opisach technicznych, książkach czy przewodnikach.      Zajmijmy się zatem próbą odpowiedzi na przykładowe pytania: jakie różnice wysokości pokonują poszczególne pochylnie? jaką
21 listopada 2022
     Po raz kolejny należy podkreślić, że Kanał Morris jest unikalnym, jedynym w swoim rodzaju przykładem międzynarodowej, międzykontynentalnej wymiany idei, myśli, wiedzy i doświadczeń XIX-wiecznych inżynierów, projektantów i budowniczych innowacyjnych na tamte czasy budowli hydrotechnicznych — kanałowych pochylni. Po lewej - jeden z pierwszych wizerunków pochylni na Morris Canal, litografia Auguste Hervieu z 1830 r. Prawdopodobnie
01 października 2022
     Poznajmy i spróbujmy porównać dwie największe budowle hydrotechniczne na dwóch „siostrzanych” kanałach śródlądowych: pochylnię Schönfeld (Oleśnica) na Kanale Elbląsko-Oberlandzkim oraz pochylnię Nr 9 West na dawnym Morris Canal w amerykańskim stanie New Jersey. NAJWIĘKSZA POCHYLNIA NA KANALE ELBLĄSKIM     Od końca 1860 r. na stoku oberlandzkich wzgórz, w ciągu szlaku kanału Elbląsko-Oberlandzkiego funkcjonowały 4 kanałowe pochylnie
09 czerwca 2022
    Niniejszy artykuł poniekąd dowodzi, że przyszły projektant i budowniczy Kanału Oberlandzkiego musiał swego czasu być – choćby z racji pełnionej funkcji i miejsca świadczonej pracy (Żuławy Wiślane) – specjalistą od osuszania polderów oraz utrzymywania grobli i wałów.      Niejako przy okazji ulepszał i udoskonalał służące temu maszyny i urządzenia, w tym używane wówczas pompy i koła