Artykuły o budowlach Kanału Elbląskiego

Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego
22 czerwca 2022
     Trzeba przyznać, że kiedy były pisane artykuły o akweduktach na Kanale Elbląskim, tj. o akwedukcie Karnity (Tajemnicze jezioro Abiskar… oraz Odcinek akweduktowi-syfonowy na Kanale Elbląskim), następnie o akwedukcie Krasin (Akwedukt Krasin – drugi na Kanale Elbląskim) oraz o „akwedukcie” Oleśnica (Tunel i akwedukt Oleśnica) – sądziło się, że temat został wyczerpany, gdyż opisane zostały wszystkie
23 maja 2022
     Wiedzmy, że cały Kanał Elbląski, zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 2011 r. jest Pomnikiem Historii, czyli formą ochrony zabytku nieruchomego o szczególnym znaczeniu dla kultury kraju.     Przypomnijmy też, że za szlaku wodnym dawnego Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego można napotkać lub dostrzec kilka wartych uwagi pomników. Będzie to przykładowo opisany już pomnik poległych żeglarzy
06 listopada 2021
    W znacznej mierze niniejszy tekst jest kontynuacją tematu zasygnalizowanego na tej stronie przy okazji opisu tzw. "czwartej linii kanałowej". Artykuł zatytułowany "Emilianów i Kanał Piławeckie Błoto - inna, "czwarta" linia kanałowa" opisuje drogę wodną, która mogła łączyć Miłomłyn z Ostródą, prowadząc od jeziora Ilińsk do Jeziora Drwęckiego poprzez Faltyjanki i Piławki.     Dodatkowo temat nadkanałowego Emilianowa
28 września 2021
     Kontynuując opowieść Waltera Mathiaka, przedwojennego mieszkańca Leśnicy: Zarządzanie małdycką spółką      „... Gazeta Osteroder Zeitung donosiła 28 marca 1899 r.: Ernst Hildebrandt i upoważniony sygnatariusz Steputh zostali mianowani dyrektorami nowej AG. Steputh (poprawny Stepath) był bliskim współpracownikiem Hildebrandta. Notatka prasowa opisuje firmę jako zakład znany poza granicami prowincji.       Gazeta branżowa Hartungsche Handelszeitung w Królewcu opublikowała raport
24 września 2021
     Z tym tekstem (dwie części) powinno się zapoznać choćby z tego powodu, gdyż dowodzi on słuszności wystawienia pomnika ku czci G.J. Steenke w Buczyńcu, albowiem kanał przyczyniał się od początku do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Mamy oto kolejny dowód, że powstawały dzięki niemu nie tylko liczne tartaki, ale też fabryki, które zaopatrzenie i spedycję wyrobów dokonywały
28 sierpnia 2021
     Wyjątkowy przypadek skrzyżowania „kanałowego” napotkamy na dolnym stanowisku pochylni Oleśnica. XIX-wieczni budowniczowie kanału stworzyli w jednym miejscu przepust wodny dla rzeki Klepina, która krzyżuje się z torowiskiem pochylni, przepływając pod nasypem pochylni kamienno-ceglanym tunelem. Widok dolnego stanowiska pochylni Oleśnica. Po lewej - widoczny tor kanału obiegowego, a wśród drzew ceglane obmurowanie wlotu przepustu Klepiny, pod
25 lipca 2021
    Przypomnijmy, że na tej stronie opisany już został nasyp i akwedukt karnicki (Tajemnicze jezioro Abiskar...) oraz syfony kanałowe pomiędzy Miłomłynem i Jeziorem Karnickim (Odcinek akweduktowo-syfonowy na Kanale Elbląskim).      Ponownie zatem podkreślmy, że są to wyjątkowe w naszym kraju i w tej części Europy budowle wodne. Kanałowy akwedukt na Jeziorze Karnickim. Po lewej - wał kanałowy
10 lipca 2021
     Niczym uśmiech losu, według Johannesa Müllera (autora monografii Ostródy) potraktowano w mieście decyzję przeniesienia w 1903 r. do Ostródy siedziby Królewskiej Inspekcji Budownictwa Wodnego z Czulpy, licząc na to, że zostanie tu wybudowany port. Pocztówkowe rysunki północnego krańca Rudej Wody oraz budynków inspekcyjnych w Czulpie na początku XX w. W prawym dolnym rogu widok Czulpy
26 czerwca 2021
     Już w 1864 roku polsko-niemiecki dodatek do gazety „Osteroder-Kreisblatt” pt. „Oznaymienia Polityczne”, czyli „Politische Mitteilungen” donosił, że Ostróda otrzyma nową drogę handlową – kanał łączący Elbląg z jeziorem Szeląg.      Tego roku też dwujęzyczny dodatek do ostródzkiego „Kreisblattu” informował również o planach budowy kolei żelaznych z Lipska przez Poznań, Toruń, Ostródę aż do Wystruci (Insterburg, obecnie
12 czerwca 2021
     Osada nazwana STEENKENWALDE na cześć budowniczego Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego znajdowała się na wschodnim brzegu jeziora Ruda Woda (niem. Röthloff See), w połowie jego długości, niecałe 6 km na południe od jego północnego krańca oraz dawnej siedziby Inspekcji Budownictwa Wodnego w Czulpie i służbowego mieszkania radcy budowlanego Steenke. Po lewej - współczesna ortofotomapa z jeziorem Ruda Woda.